Protestantse gemeente Koggenland
DE GESPREKSGROEP

De gespreksgroep onder leiding van ds. Hans Reedijk vindt op het ogenblik geen doorgang. Zodra de gespreksgroepen een herstart zullen maken, lichten wij u zo spoedig mogelijk in. Hebt u ook belangstelling om mee te doen aan de gesprekskring neem dan contact op met ds. Hans Reedijk.

Disclaimer
          Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd       betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.