Rooster van internetvieringen

Datum

07-mrt
14-mrt
21-mrt
28-mrt

01 april
02 april

03 april

04 april

11 april

18 april

25 april

Aanvangstijd

De internetdiensten staan op de genoemde datum vanaf 09.00 uur via onze Nieuwsbrief ter beschikking.
Plaats en voorganger

ds. Hans Reedijk
ds. Hans Reedijk
ds. Hans Reedijk
ds. Hans Reedijk

ds. Hans Reedijk, Witte Donderdag
ds. Hans Reedijk, Goede Vrijdag
ds. Hans Reedijk, paaswake
ds. Hans Reedijk, eerste Paasdag
ds. Hans Reedijk
ds. H. van Olst
ds. Hans ReedijkZie ook bij Nieuws en internet Kerkdiensten

Via deze Nieuwsbrief kunt u ook onze internet kerkdiensten volgen. Opgeven via [email protected]


HET BIJWONEN VAN EEN INTERNET KERKDIENST

Wat is het uitgangspunt?
In onze overwegingen spelen kwetsbare mensen in ons midden een belangrijke rol. We vormen een wat oudere kerkgemeenschap. Onze gezamenlijke veiligheid gaat boven alles. Daarom is het niet meer verantwoord dat belangstellenden aanwezig zijn bij de opnamen van de internetdiensten,

Wanneer komen de gewone kerkdiensten terug?
Gewone kerkdiensten komen voorlopig nog niet terug. Voorlopig gaan we door met de internetkerkdiensten.


Namens de stuurgroep, Hans Reedijk

Voor meer informatie email: [email protected]


Aan de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente Koggenland,

 Gezien de ontwikkelingen als gevolg van het corona-virus neemt de kerkenraad het advies over van de landelijke en provinciale richtlijnen van de PKN "hoe om te gaan met kerkelijke activiteiten" tot in elk geval 17 februari 2021.

 Ik hoop dat we deze lastige tijd als gemeente goed gaan doorkomen en ik wens u alle sterkte. Uiteraard kunt u een beroep op mij blijven doen.

 

Namens de kerkenraad,

ds. Hans Reedijk

 Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Adressen van onze kerkgebouwen