Vieringen

Datum

      

Aanvangstijd
Plaats en voorganger


Zie bij Nieuws en internet Kerkdiensten

Blijf op de hoogte van de wijzigingen door het ontvangen van onze Nieuwsbrief die wekelijks uitgebracht wordt.

Via deze Nieuwsbrief kunt u ook onze internet kerkdiensten volgen. Opgeven via [email protected]


HET BIJWONEN VAN EEN INTERNET KERKDIENST

Wat is het uitgangspunt?
In onze overwegingen spelen kwetsbare mensen in ons midden een belangrijke rol. We vormen een wat oudere kerkgemeenschap. Onze gezamenlijke veiligheid gaat boven alles.

Wanneer komen de gewone kerkdiensten terug?
Gewone kerkdiensten komen voorlopig nog niet terug. In de maand JUNI gaan we door met de internetkerkdiensten. Eind van deze maand beslissen de kerkenraden hoe verder.

Wat is er nieuw?

U kunt nu zelf live aanwezig zijn bij een opname, waarvoor 16 zitplaatsen beschikbaar zijn.

Ben ik welkom in de kerk van Ursem en in de kerk van Beets?

De opnames worden afwisselend in de kerk te Ursem of Beets gedaan en ja, alle internetkerkdiensten zijn gezamenlijk bedoeld voor iedereen. Echter, wanneer u corona-verschijnselen heeft, vragen wij u om van deelname af te zien.

Op welke dag en in welke kerk vindt de opname plaats?
Een opname vindt telkens plaats aan het einde van de woensdagmiddag. In de Nieuwsbrief is te vinden in welke kerk de opname aanstaande woensdag plaatsvindt.

Wanneer meld ik mij aan?
U kunt zich per kerkdienst aanmelden vóór dinsdagavond 20.00 uur.

Bij wie meld ik mij aan?
U kunt zich aanmelden via email: [email protected] onder opgave van naam en hoe u te bereiken bent. Eveneens onder opgaaf van uw voorkeur waar u de opname van de internetviering wilt bijwonen.

Heb ik altijd een zitplaats?
De deelname is op volgorde van aanmelding en uw naam komt op onze aanwezigheidslijst. Bij méér dan 16 deelnemers komt u op de wachtlijst voor de éérstvolgende kerkdienst.

Hoe laat gaat de kerkdeur open en hoe kom ik bij mijn zitplaats?
- zonder uw naam op onze aanwezigheidlijst mogen wij u helaas niet binnenlaten;
- buiten wordt een rij gevormd met minimaal 1,5 meter tussenruimte;
- de kerkdeur gaat pas open om 16.50 uur en sluit na binnenkomst;
- vóór binnenkomst wordt u gevraagd of u corona-verschijnselen heeft;
- uw naam wordt op onze aanwezigheidslijst afgetekend;
- vervolgens wordt u verteld waar u kunt plaatsnemen.

Hoe verloopt een internetkerkdienst?
- de opname duurt een half uur en u komt mogelijk herkenbaar in beeld;
- er mag niet met het koortje worden meegezongen en ook niet worden mee-    geneuried;
- enkel het Onze Vader bidden we hardop met elkaar;
- na de dienst is er géén koffiedrinken, géén napraten, en géén handen geven;
- na het amen kan men helaas niet nablijven maar wordt de kerk verlaten;
- bij de uitgang is een schaalcollecte en wij hopen wij op uw bijdrage;
- toiletbezoek wordt zoveel mogelijk beperkt.
Inderdaad, het zijn heel wat voorwaarden. Ze hebben als doel om het voor ieder zo veilig mogelijk te maken en rekenen op ieders begrip. We hopen u op een woensdag te mogen begroeten bij een gezamenlijke internetkerkdienst.

Namens de stuurgroep, Hans Reedijk

Voor meer informatie email: [email protected]


Aan de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente Koggenland,

 Gezien de ontwikkelingen als gevolg van het corona-virus neemt de kerkenraad het advies over van de landelijke en provinciale richtlijnen van de PKN hoe om te gaan met kerkelijke activiteiten tot in elk geval 1 september.

 Ik hoop dat we deze lastige tijd als gemeente goed gaan doorkomen en ik wens u alle sterkte. Uiteraard kunt u een beroep op mij blijven doen.

 

Namens de kerkenraad,

ds. Hans Reedijk

 


Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Adressen van onze kerkgebouwen