Vieringen

Datum

 
16 februari
23 februari

   1 maart

Aanvangstijd


 10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur

Plaats en voorganger


Ursem, ds. Hans Reedijk
Berkhout, dhr. K. van Lenten

Avenhorn, ds. Hans Reedijk, gezamenlijke viering Zeevang/Oudendijk
Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Adressen van onze kerkgebouwen