Vieringen

Datum

 
 15 maart
 18 maart
 
 22 maart
 25 maart
 29 maart
 
   1 april
   5 april
   9 april
 10 april
 12 april
 19 april
 26 april

   3 mei

Aanvangstijd


10.00 uur
19.00 uur

10.00 uur
19.00 uur
10.00 uu
r

19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.00 uur

10.00 uur
Plaats en voorganger


Ursem, ds. Bart Seelemeijer
De Goorn RK kerk, Vesperdienst, ds. Hans Reedijk & Jantien Koning
Berkhout, dhr. Kees van Lenten
Zuidermeer, Vesperdienst, pastoor Nico Knol & Joke Admiraal
Avenhorn, ds. Marino Camarasa


Spierdijk, Vesperdienst, pastor Anne-Marie van Straaten
Avenhorn, ds.Hans Reedijk, Palmzondag, gez. dienst
Beets, ds Hans Reedijk, Witte Donderdag, gez. viering
Avenhorn, ds. Hans Reedijk, Goede Vrijdag, gez. viering
Oudendijk, ds. Hans Reedijk, 1e Paasdag, gez. viering
U
rsem, ds. Henk van Olst
Berkhout, ds. Hanna Smit

Avenhorn, ds. Hans Reedijk
INTERNET KERKDIENST

Zondagmiddag 29 maart jl. is een korte kerkdienst opgenomen welke u kunt bijwonen op internet. De dienst is opgenomen in de kerk van Beets, voorganger is ds. Hans Reedijk en pianist is Jan Stens. Onder het kopje "NIEUWS" of "Kringen en Diensten" treft u de link aan waardoor u deze dienst kunt beluisteren.

Aan de leden en vrienden van de kerkelijke gemeente Koggenland,

 Gezien de recente ontwikkelingen als gevolg van het corona-virus neemt de kerkenraad het advies over van de landelijke en provinciale richtlijnen van de PKN om alle kerkelijke activiteiten af te gelasten tot in elk geval 30 april.

 Ik hoop dat we deze lastige tijd als gemeente goed gaan doorkomen en ik wens u alle sterkte. Uiteraard kunt u een beroep op mij blijven doen.

 

Namens de kerkenraad,

ds. Hans Reedijk


- De hierboven in rood aangegeven kerkdiensten komen daarmee te vervallen. 

Met vriendelijke groet,

ds. Hans Reedijk


Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Adressen van onze kerkgebouwen