Vieringen

Datum


  8 december
15 december
22 december
24 december
25 december
29 december
31 december

Aanvangstijd


 10.00 uur
10.00 uur
 ---
21.30 uur
10.00 uur
 ---
19.30 uur

Plaats en voorganger


Berkhout, ds. Hans Reedijk, 2e Advent
Ursem, ds. Bart Seelemeijer, 3e Advent
geen dienst
Berkhout, ds. Henk van Olst, Kerstnachtdienst
Avenhorn, ds. Hans Reedijk, 1e Kerstdag
geen dienst
Ursem, ds. Hans Reedijk, Oudejaarsdienst


Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Adressen van onze kerkgebouwen