Rooster van internetvieringen

Datum


29 aug

 5 sept
12 sept

19 sept
26 sept

3 okt
10 okt
17 okt
24 okt
31 okt

Aanvangstijd


10.00 uur, Berkhout

10.00 uur, Oudendijk
10.00 uur, Berkhout

10.00 uur, Berkhout
10.00 uur, Edam

10.00 uur, Berkhout
10.00 uur, Oudendijk
10.00 uur, Berkhout
10.00 uur, Ursem
10.00 uur, Ursem
Plaats en voorganger


ds. Henk van Olst

dhr. Ton Heijboer, gezamenlijke dienst
ds. Hans Reedijk, gezamenlijke dienst,
                                start zondag

ds. R. Erkelens
ds. Hans Reedijk / pastoor J. Tol
oecumenische vredesdienst
ds. Oane Reitsma
ds. Hans Reedijk, gez. dienst
ds. M. Camarasa
ds. Henk van Olst
ds. Hans Reedijk
Allerzielen-PG-Koggenland

Zie ook bij Nieuws en internet Kerkdiensten

Via deze Nieuwsbrief kunt u ook onze internet kerkdiensten volgen. Opgeven via [email protected]


HET BIJWONEN VAN EEN KERKDIENST

Wat is het uitgangspunt?
In onze overwegingen spelen kwetsbare mensen in ons midden een belangrijke rol. We vormen een wat oudere kerkgemeenschap. Onze gezamenlijke veiligheid gaat boven alles.

Wanneer komen de gewone kerkdiensten terug?
Gewone kerkdiensten zijn terug en wel op 18 juli zal de eerste fysieke kerkdienst te Avenhorn weer plaats vinden. Ondertussen gaan de gedachten binnen de kerkenraden al weer een stap verder met de vraag hoe we na deze pandemie-periode met de vorm van kerkdiensten om denken te gaan.

Aanmelden om een fysieke kerkdienst bij te wonen kan door u op te geven bij
Greet Hoffman - Weijtze, telefoon 0229-56 15 91 of
Willie Koole, telefoon
0299-403894


Namens de stuurgroep, Hans Reedijk

Voor meer informatie email: [email protected]Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Adressen van onze kerkgebouwen