SCHILDEREN IN DE KOMENDE 40-DAGENTIJD

Ook op de zondagen van de 40-dagentijd presenteert de schildersgroep weer haar schilderijen als illustraties bij de Bijbellezingen. Met begeleiding van Reijer Sluis levert dat een pallet van veelkleurigheid op. De schildersgroep bestaat uit schilders uit Zeevang-Oudendijk en Koggenland.Wil je ook schilderen? Schilder dan mee. Er is nog een plekje vrij. De 40-dagentijd begint dit jaar al op 6 maart. Meld je aan bij: Lydeke Vroom, e-mail: [email protected]

NIEUWSBRIEF


Met het uitgeven van een Nieuwsbrief willen beide kerkenraden van Prot. Gemeente Koggenland en Prot. Gemeente Zeevang/Oudendijk in samenwerking u de komende tijd op de hoogte houden van datgene wat er in onze gemeenten zich afspeelt. Het gaat hier niet alleen over de kerkdiensten die wel of niet doorgang vinden maar ook zult u zover mogelijk een pastoraal schrijven aan treffen. Verder kunt in de nieuwsbrief informatie vinden over kerkdiensten die via internet zijn te volgen. In deze moeilijke en wat eenzame periode wensen wij u veel sterkte toe. De nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken.

U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief opgeven door u aan te meldenvia: [email protected]  

Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.