Vieringen

Datum


21 juli
28 juli

  4 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus

Aanvangstijd


10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Plaats en voorganger


Oudendijk, mevr,. Loes Rijken, met BBQ maaltijd
Ursem, dhr. C. van Lenten

Oosthuizen, ds. T. Moonen
Berkhout, ds. Oane Reitsma, Avondmaal
Oosthuizen, ds. K. Zwart
Avenhorn, ds. Hans Reedijk


Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Adressen van onze kerkgebouwen