Vieringen

Datum


20 maart
24 maart
27 maart
31 maart

 3 april
 7 april
10 april
14 april
18 april

19 april
21 april

28 april

Aanvangstijd


19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

19.00 uur

10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

19.30 uur
 9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Plaats en voorganger


Berkhout, Vesperdienst, pastoor Nico Knol
Ursem, dhr. Ton Heijboer
De Goorn, Vesperdienst, Pastoor Nico Knol
Avenhorn, ds. Henk van Olst

Zuidermeer, Vesperdienst, Annemarie van Straten

Berkhout, ds Jantine de Ruijter
Spierdijk, Vesperdienst, ds. Hans Reedijk
Ursem, ds. Bart Seelemeijer, Palmzondag
Kwadijk. ds. Hans Reedijk, Witte Donderdag met Avondmaal
Avenhorn, ds. Hans Reedijk, Goede Vrijdag
Oudendijk, Paasontbijt
Oudendijk, ds. Hans Reedijk, Paasdienst
Berkhout, ds. Henk van Olst

Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

 Adressen van onze kerkgebouwen