Vieringen

Datum


26 mei

  2 juni
  9 juni

16 juni
23 juni
30 juni

Aanvangstijd


10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Plaats en voorganger


Ursem, ds. Henk van Olst

Berkhout, dhr. Cees van Lenten, zondag na Hemelvaart
Oosthuizen, ds. Hans Reedijk, Pinksteren,
gezamenlijke dienst Zeevang/Oudendijk
Avenhorn, ds. Hans Reedijk, Avondmaal
Ursem, ds. Hanna Smit
Berkhout, ds. Hanna Smit

Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Adressen van onze kerkgebouwen