Vieringen

Datum


 16 december
23 december
24 december
25 december
30 december
31 december

Aanvang


10.00 uur
10.00 uur
21.30 uur
10.00 uur

19.00 uur

Plaats en voorganger


Ursem, dhr. Cees van Lenten, 3e advent
Berkhout, dhr. Ton Heijboer
Avenhorn, ds. Bart Seelemeijer, kerstnachtdienst
Berkhout, ds. Henk van Olst, 1e kerstdag
geen dienst
Ursem, dhr. Cees van Lenten, oudejaarsdienst


LET OP !! Na afloop van de kerkdienst op zondag 16 december as. te Ursem zal de gemeente ingelicht worden over de voortgang van het beroepingswerk en wordt zij bekend gemaakt met de keuze welke de kerkenraad gemaakt heeft omtrent een nieuwe predikant.


Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

 Adressen van onze kerkgebouwen