Hervormde gemeente Wester-Koggenland

 De kerk in Berkhout.

Wanneer de eerste kerk in Berkhout gebouwd werd is niet bekend.
Toch wordt er sinds 1300 gekerkt in Berkhout. Dit leert ons een oude akte in het archief van Hoorn gedateerd 24 juni 1381.

In de loop der eeuwen is er verbouwd aan de kerk. In 1853 is het portaal aan de noordzijde zo bouwvallig dat men deze wil afbreken. De nieuwe ingang zal dan bij de toren zijn, men besluit in 1855 toch een nieuw voorportaal aan de noordzijde te bouwen. In 1878 krijgt men petroleumverlichting en wordt de noordzijde en de toren bedekt met nieuwe pannen. De zuidzijde is ook niet zo best meer en zal in 1883 ook in onderhoud gaan. Of dit gebeurd is weten wij niet, omdat op 3 december 1883 de kerk volledig afbrandde.

In 1573, na de reformatie, is de kerk overgegaan in protestants bezit. Van 1578 -1660 hadden Scharwoude en Berkhout samen één predikant. Diverse predikanten hebben in de pastorie naast de kerk gewoond.

Vijfentwintig jaar geleden zijn kerk en pastorie in andere handen gekomen.
De pastorie werd verkocht, daar zetelt tegenwoordig een tandarts met zijn gezin.
De kerk werd voor 1 gulden overgedragen  aan de stichting Berkhouter Kerk.
Deze stichting beoogde een restauratie, op niet al te lange termijn.

In de periode vanaf 1985 werd er rond gekeken in de diverse kerkgebouwen en het multi functionele gebruik ervan. Plannen werden gemaakt, subsidies aangevraagd en vele malen afgewezen, bestuurders werden ouder en stopten, steeds kwamen er weer nieuwe bestuurders en uiteindelijk kan er nu aan de restauratie begonnen worden. Het is een kwestie van een lange adem hebben. Nog niet alle wensen kunnen ingewilligd worden, maar binnenkort gaat er toch iets gebeuren.

De enthousiaste vrijwilligers die al die jaren hebben doorgezet , hebben centjes bij elkaar gespaard en vele uren gewerkt om culturele evenementen plaats te laten vinden. Daarnaast is er door de bevolking geld ingebracht en door diverse acties van verschillende clubjes geld gedoneerd. Er moet nl. 35 % van de kosten voor de restauratie zelf betaald worden.

De erediensten worden er op zondag om de drie weken gehouden. Ook is er plaats voor rouwdiensten en heeft de kerk een aula. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van verhuur klik hier