Contact

 

Wilt u de predikant, ds. Hans Reedijk spreken dan kunt contact met hem opnemen per e-mail.

Overige contactpersonen in onze gemeente zijn:
Voor pastorale zaken kunt U eveneens de scriba van de kerkenraad benaderen via onderstaand  
telefoonnummer:

Scriba van de kerkenraad is: Mevr. Mr. A.R. van Dolder, Noorddijkerweg 15, 1645 VB, Ursem, tel. nr.: 06 47264966 of per e-mail

Voor alle financiële zaken kunt
het college van Kerkrentmeesters  bereiken per e-mail.

Ook kunt u hier terecht voor wijzigingen van adressen of persoonlijke gegevens.

Ons bankrekeningnummer is NL 18 RABO 03076.32.806 t.n.v. Protestantse Gemeente Koggenland.
Uw bijdragen voor de Aktie Kerkbalans zien wij graag tegemoet op bankrekeningnummer NL 71 RABO 03076 32 822.

Voor diaconale zaken kunt u benaderen de secretaris van de diaconie benaderen via: telefoon 0229-505239 of per e-mail.


Sinds vele decennia verschijnt ons kerkblad "Contact " waarin veel gemeentelijke informatie te vinden is omtrent de dagelijkse gang van zaken in onze gemeente. Ons kerkblad kunt u ook digitaal ontvangen, hiervoor kunt u zich via deze pagina opgeven.

 
  De kerkgebouwen in Avenhorn en Ursem zijn ook te huur.
  Het kerkgebouw in Ursem is te huur voor culturele doeleinden zoals      exposities, concerten, rouw- en trouwdiensten. Het gebouw is een        officiële trouwlocatie van de Gemeente Koggenland. Voor meer   informatie  kunt u contact opnemen middels telefoonnummer 072-5023440, mobiel 0628129093, of per e-mail
Het beheer van het kerkgebouw te Avenhorn is in handen van de Stichting Groene Toren. Voor de mogelijkheden van verhuur van dit gebouw kunt u contact opnemen via telefoon 0229-541506, of   

 
Het kerkgebouw in Berkhout is eveneens te huur voor multiculturele activiteiten. Lees meer hierover op
berkhouterkerk.nlLedenregistratie Protestantse Kerk (LRP)

Wij maken gebruik van dit volledig via internet geautomatiseerde systeem.
De gegevens van de personen zoals die voorheen bij de S.M.R.A. geregistreerd stonden, zijn overgenomen in LRP.

Vervolgens komen nieuwe mutaties binnen, gedeeltelijk via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De mutaties die via GBA en SILA binnenkomen zijn verhuizingen, verbintenissen, (huwelijk, geregistreerd partnerschap) en overlijden. Maar dit alleen voor personen die bij de burgerlijke stand een kerkelijke aanduiding hebben. Er komen in ieder geval via de burgerlijke stand geen nieuwe personen meer bij met een kerkelijke aanduiding. Dit betekent dat alle mutaties van personen zonder kerkelijke aanduiding bij de Burgerlijke Gemeenten, waaronder ook geboorten, niet via de GBA meer bij ons binnenkomen.

Dringend verzoeken wij u alle wijzigingen in uw gezinssituatie aan onze kerkelijke gemeente door te geven:

Dit kan door een bericht te sturen aan onze contactpersonen, zie hierboven, of door een email te sturen aan onze ledenadministrateur mevr. B. Jonker-Otjes: e-mail
Dit is heel belangrijk om onze ledenadministratie compleet te houden.
Doop en Kerkelijke Inzegeningen worden door de predikant in een register bijgehouden en door de ledenadministrateur verwerkt in LRP.

Tenslotte wijzen wij nog op de mogelijkheid van "voorkeurslidmaatschap". Dit gaat om een lid dat een sterke verbintenis voelt met en ingeschreven wenst te worden bij een Kerkelijke Gemeente die zich buiten de gemeente bevindt waar hij/zij geografisch toe behoort. Via LRP kan aan die wens voldaan worden.

Copyright © 2010 Protestantse Gemeente Koggenland
All Rights Reserved. 
Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Meld u aan voor 'Contact', het kerkblad van de Protestantse Gemeente Koggenland.