Kerkbalans 2018

Na alle inspanningen die geleverd zijn door de vele vrijwilligers is het even tijd om bij te praten.  
Allereerst kan meegedeeld worden dat de eindstand van de bijeen gebrachte bijdragen van het afgelopen jaar is blijven steken op een bedrag van € 13.900,=. Een bedrag waar we heel blij mee zijn. Hiermee is gebleken dat de neerwaartse tendens van de vrijwillige bijdragen die we de laatste jaren hebben moeten constateren tot staan is gebracht.

Afgelopen maandag 12 februari zijn alle antwoordenveloppen van de aktie 2018 ingeleverd en geteld. Een juichstemming ontstond die dag naarmate er steeds meer enveloppen geopend waren. Aan het einde van de dag staakte de telling bij een bedrag van € 15.850,= dat toegezegd was als bijdrage voor het komende jaar. Ook hier is dus weer een stijging te constateren van grote betrokkenheid bij onze gemeente want afgelopen jaar bedroegen de toezeggingen € 14.200,=, dus ook hier weer een duidelijke stijging.
Alle gevers maar zeker ook alle medewerkers hartelijk dank voor de inspanning die geleverd is om de aktie Kerkbalans 2018 tot een succes te maken.

Het college van kerkrentmeesters

Kerkbalans 2017

De afgelopen weken is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Op dit moment zijn alle antwoorden voor een bijdrage in 2017 binnen. Het voorlopige resultaat van de toezeggingen met een totaal bedrag van € 13900,= geeft aan dat over de gehele linie gerekend de vrijwillige bijdragen ongeveer 44 % hoger zullen uitkomen dan het afgelopen jaar 2016.

Dit is een fantastisch resultaat dat alleen maar bereikt kon worden door de geweldige inzet van alle medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet. Het college van kerkrentmeesters bedankt dan ook al deze medewerkers maar zeker ook alle leden van de gemeente die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan.Dè klank tussen hemel en aarde

In de hervormde kerk van Ursem staat een orgel van de befaamde orgelbouwer Michael Maarschalkerweerd ( 1838-1915). In 2015 is het 100 jaar geleden dat hij overleed.

Hij wordt beschouwd als Nederlands grootste romantische orgelbouwer. Hij wist een klank aan zijn orgels te ontlokken, die getypeerd kan worden als dé klank tussen hemel en aarde. Hij bouwde orgels met een klankkleur die de aanzet vormden tot het “moderne Nederlandse orgel” met invloeden uit de Duitse en Franse orgelbouw.

Orgels van zijn hand zijn te vinden in o.a. het concertgebouw in Amsterdam en de St. Catharine-kathedraal in Utrecht en zo ook in de hervormde kerk van Ursem.

Door het hele land worden dit jaar orgelconcerten georganiseerd op zijn orgels en op zondag  17 mei is het de beurt aan hervormde kerk in Ursem.

___________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsgierig wat de kerkenveiling allemaal kan bieden? Kijk dan naar de catalogus van alle te veilen kavels.
De catalogus kunt U hier downloaden !


Copyright © 2010 Protestantse Gemeente Koggenland
All Rights Reserved.
Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.