Protestantse Gemeente Koggenland

   Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Koggenland

Nieuws:

Na een langdurige voorbereiding werd in de kerkenraadsvergadering van juli 2016 besloten om de naam van onze gemeente te wijzigen in Protestantse Gemeente Koggenland. Na ook de gemeente gehoord te hebben na de kerkdienst gehouden op 16 oktober 2016 is de procedure tot wijziging nu definitief in gang gezet. Het stappenplan dat volgens de procedure van naamswijziging afgelegd moet worden zal zeker nog veel tijd vergen.
Reden voor deze naamswijziging is dat wij vooral een protestantse gemeente zijn welke aangesloten is bij de Protestantse Kerken Nederland en bovendien dekt het begrip Wester-Koggenland i.o. eveneens de lading niet meer.
Daarom zullen we vanaf heden de naam Protestantse Gemeente Koggenland meer en meer gaan gebruiken totdat de hele weg tot naamswijziging afgelegd is.

We houden U zeker op de hoogte.

Inmiddels heeft op donderdag 21 december 2017 ons het bericht bereikt dat op 8 december jl. de definitieve goedkeuring tot naamswijziging verleent is door het Breed moderamen van de classicale vergadering Hoorn-Enkhuizen. Daarmee heet onze gemeente definitief Protestantse gemeente Koggenland.


Wie zijn wij:

Onze geloofsgemeenschap wil een uitnodigende en gastvrije gemeenschap zijn. Kijkt U gerust even rond op deze site. Indien U daar behoefte aan hebt, zijn we ook zeer verlangend U te leren kennen.

Onze gemeente is een kleine gemeente, maar wil een veilige thuishaven bieden aan iedereen die op zoek is naar zingeving, of de toevallige passant die zijn levensverhaal nu en dan in het bredere verhaal wil zetten, dat God aanging met de mensen. Wij zien de wereld als schepping van God en geloven dat hij een relatie aan wil gaan met ieder van ons persoonlijk.

De Protestantse Gemeente Koggenland behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Omdat  de gemeente oorspronkelijk vrijzinnig was van signatuur, droegen wij nog altijd de naam ‘Hervormd’. Echter, de kerk wordt nu vooral bevolkt door mensen die hun oorsprong hebben in verschillende stromingen in protestants  Nederland.

De kerkdiensten vinden plaats in de kerkgebouwen in Avenhorn, Berkhout en Ursem. Verder omvat het de woonkernen Scharwoude, Grosthuizen, De Goorn, Spierdijk, Zuidermeer, Bobeldijk en Rustenburg en bestrijkt hiermee de vroegere burgerlijke gemeente Wester-Koggenland.


Historie

Wat nu de Protestantse Gemeente Koggenland is, was voorheen een gebied waar maar liefst vier predikanten werkzaam waren. De gemeenten waren vrijzinnig van signatuur.

De ontkerkelijking sloeg in Noord-Holland al snel toe. In 1925 vertrok de laatste predikant die Ursem als zelfstandige gemeente leidde. In 1928 gebeurde in Scharwoude hetzelfde. Grosthuizen en Avenhorn hadden al jarenlang samen een predikantsplaats. Deze combinatie werd langzamerhand uitgebreid.

Vanaf 1970 was er één predikant voor drie zelfstandige gemeentes: Avenhorn cum annexis, Ursem, en Berkhout. In 1996 werden de gemeenten samengevoegd tot één gemeente: de Hervormde Gemeente Wester-Koggenland.


 


Copyright © 2010 Hervormde gemeente Wester-Koggenland
All Rights Reserved. 
Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.