Protestantse Gemeente Koggenland

Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Koggenland


Wie zijn wij:

Onze geloofsgemeenschap wil een uitnodigende en gastvrije gemeenschap zijn. Kijkt U gerust even rond op deze site. Indien U daar behoefte aan hebt, zijn we ook zeer verlangend U te leren kennen.

Onze gemeente is een kleine gemeente, maar wil een veilige thuishaven bieden aan iedereen die op zoek is naar zingeving, of de toevallige passant die zijn levensverhaal nu en dan in het bredere verhaal wil zetten, dat God aanging met de mensen. Wij zien de wereld als schepping van God en geloven dat hij een relatie aan wil gaan met ieder van ons persoonlijk.

De Protestantse Gemeente Koggenland behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente was oorspronkelijk vrijzinnig van signatuur, en wordt nu bevolkt door mensen die hun oorsprong hebben in verschillende stromingen in protestants Nederland.

De kerkdiensten vinden plaats in de kerkgebouwen in Avenhorn, Berkhout en Ursem. Verder omvat het de woonkernen Scharwoude, Grosthuizen, De Goorn, Spierdijk, Zuidermeer, Bobeldijk en Rustenburg en bestrijkt hiermee de vroegere burgerlijke gemeente Wester-Koggenland.


Historie

Wat nu de Protestantse Gemeente Koggenland is, was voorheen een gebied waar maar liefst vier predikanten werkzaam waren. De gemeenten waren vrijzinnig van signatuur.

De ontkerkelijking sloeg in Noord-Holland al snel toe. In 1925 vertrok de laatste predikant die Ursem als zelfstandige gemeente leidde. In 1928 gebeurde in Scharwoude hetzelfde. Grosthuizen en Avenhorn hadden al jarenlang samen een predikantsplaats. Deze combinatie werd langzamerhand uitgebreid.

Vanaf 1970 was er één predikant voor drie zelfstandige gemeentes: Avenhorn cum annexis, Ursem, en Berkhout. In 1996 werden de gemeenten samengevoegd tot één gemeente: de Hervormde Gemeente Wester-Koggenland, en sinds 2018 is deze genaamd Protestantse Gemeente Koggenland.


 


Copyright © 2010 Hervormde gemeente Wester-Koggenland
All Rights Reserved. 
Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.